Apa Serv Valea Jiului SA semnează noi contracte de lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, anume ”REABILITARE ADUCȚIUNE, REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UAT ANINOASA ȘI UAT VULCAN”: Lot 1: VJ-CL-07 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara”

Luni, 24 februarie 2020, la sediul APA SERV VALEA JIULUI S.A., are loc semnarea contractului de lucrări REABILITARE ADUCȚIUNE, REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UAT ANINOASA ȘI UAT VULCAN” – Lot 1: VJ-CL-07 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de Beneficiar și SC METALPROD WEST SRL, în calitate de ofertant declarat câștigător în urma procedurii de licitație deschisă derulată pentru acest contract.

Contractul de lucrări vizează reabilitarea aducțiunii, a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare de la nivelul unităților teritorial-administrative Aninoasa și Vulcan, județul Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24. Obiectivele contractului de lucrări VJ-CL-07 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și a aducțiunii Morișoara” sunt: o reabilitare rețele de apă și a branșamentelor existente pe o lungime de aproximativ 1,9 km; o reabilitarea rețele de canalizare și a racordurilor existente pe o lungime de aproximativ 2,5 km; o reabilitare conductă aducțiune Morisoara (Vulcan) pe o lungime de aproximativ 3 km. Termen de execuție a lucrărilor: 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor Valoarea contractului: 10.299.358,00 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerinţelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei. Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Date de contact: APA SERV VALEA JIULUI S.A. Str. Cuza Vodă, nr. 23, cod poștal 332034, Petroșani, județul Hunedoara, România Telefon: +40 254 543144, int. 1200; E-mail: piu.asvj@gmail.com www.asvj.ro