Proiectele societăți civile din județul Hunedoara primesc peste 2 milioane de lei de la Consiliul județean

Nu mai puțin decât 2.180.000 de lei este suma pe care Consiliul județean Hunedoara a decis să o aloca pentru proiectele societății civile din acest an. Astfel, în ședința de miercuri, 26 februarie 2020, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Potrivit acestei hotărâri, cei interesați pot depune proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile în următoarele domenii pentru care au fost alocate fonduri, după cum urmează:

  • Programe și proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă – 200.000 lei;
  • Programe, activități și proiecte de tineret  – 300.000 lei;
  • Programe și proiecte sportive – 680.000 lei;
  • Culte religioase – 1.000.000 lei.

Reprezentanții CJH informează că orice persoană juridică fără scop patrimonial din judeţul Hunedoara – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public poate beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Hunedoara.

Documentaţiile de solicitare a finanţării nerambursabile se înaintează – în două exemplare (unul original şi o copie) – într-un plic închis la registratura U.A.T. – Județul Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld.1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara. Ambele exemplare vor fi prezentate într-un plic și vor conține un opis, iar paginile să fie numerotate, semnate și ștampilate de președintele asociației/ preot paroh în cazul unităților de cult. Plicul se va completa după modelul de mai jos.

În vederea organizării procedurii de selecție de proiecte pentru obţinerea finanţării nerambursabile, documentaţiile se depun în termen de 30 zile de la data anunţului de participare, care urmează să fie întocmit și ulterior comunicat public, prin intermediul mass-media dar și pe situl oficial al CJH. Până atunci, Regulamentul și formularele de accesare a fondurilor destinate programelor societății civile pot fi consultate/descărcate de pe site-ul www.cjhunedoara.ro la secțiunea Transparență decizională.