Simulare Bacalaureat 2020: Ce au elevii de învățat de clasa a XII-a și care sunt conținuturile exceptate pentru simulare

Potrivit calendarului publicat marți în Monitorul Oficial, simularea Bacalaureatului pentru elevii de clasa a XII-a va avea loc în perioada 23-26 martie 2020, iar pentru acest test național, Ministerul Educației a selectat lista conținuturile exceptate, precum și competențele asociate pe care elevii le au de pregătit.

Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea organizată de Ministerul Educației în conformitate cu ordinul 3066/2020 publicat în Monitorul Oficial.

La clasa a XI-a, simulările sunt în totalitate la decizia inspectoratului școlar județean, prevede proiectul de ordin al Ministerului Educației. ISJ-urile vor decide nu numai care vor fi subiectele, dar și dacă în județul respectiv organizează sau nu testare la a XI-a. “Și elevii de clasa a XI-a vor putea da simulare, dar organizarea să se facă la nivel județean”, a precizat ministrul Monica Anisie.

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală – conținuturi asociate competenței specifice 1.1
textul dramatic postbelic – continui asociat competentei specifice 2.3;
limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii – conținut asociat competenței specifice 2.5;
perioada postbelică – conținut asociat competenței specifice 3.2;
autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

MATEMATICĂ programa M mate-info

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național -2015, cu modificările și completările ulterioare, M mate-info

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp,p prim);
capitolul Aplicații ale integralei definite

MATEMATICĂ programa M_st-nat

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp,p prim)
capitolul Aplicații ale integralei definite

MATEMATICĂ programa M_tehnologic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp,p prim)
capitolul Aplicații ale integralei definite

MATEMATICĂ programa M_pedagogic

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

• din capitolul Sisteme de ecuații liniare:

-Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;
– Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
– Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan

ISTORIE

DOMENII DE CONȚINUT / CONȚINUTURI (clasa a XII-a)
A. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa.
2. Constituțiile din România.
C. STATUL ȘI POLITICA
1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modem: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
– Repere modeme ale spațiului italian: Crepuscularismul. Futurismul.
Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul
– Guido Gozzano “L’amica di nonna Speranza”
– Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”
– Umberto Saba “A mia moglie”
– Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”
– Eugenio Montale “Felicită raggiunta”
– Eugenio Montale “Non chiederci la parola”
– SalvatoreQuasimodo “Ed e subito sera”
– SalvatoreQuasimodo “Alle fronde dei salici”
– Cesare Pavese “Verră la morte e avră i tuoi occhi”
– Alberto Moravia “Agostino” (frammenti)
– Dino Buzzati “Il colombre” da Racconti

Pentru celelalte LIMBI MATERNE (germană, croată, sârbă, slovacă, ucraineană, turcă) – Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

BIOLOGIE

varianta Bl. BIOLOGIE VEGETALA ȘI ANIMALA – clasele a IX-a și a X-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;

varianta B2. ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ – clasele a XI-a și a XII-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.

FIZICĂ

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

CHIMIE

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

INFORMATICĂ

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

GEOGRAFIE

A. EUROPA ȘI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spațiul românesc și spațiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și ale României:
– relieful major (trepte, tipuri și unități majore de relief)
– clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
– hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră
– învelișul biopedogeografic
– resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei și ale României
– harta politică a Europei; România ca stat al Europei
– populația și caracteristicile ei geodemografice
– sistemul de orașe al Europei
– activitățile economice – caracteristici generale
– sisteme de transport
4. Mediu înconjurător și peisaje
5. Regiuni geografice în Europa și în România:
– caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România
– studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpații
6. Țările vecine României

LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

PSIHOLOGIE

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

SOCIOLOGIE

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

ECONOMIE

Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

FILOSOFIE

Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
– Teorii politice modeme și contemporane;
– Drepturile omului;
– Cunoașterea;
– Filosofia.

Calendar Simulări BAC 2020 – Final:

  • 23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă scrisă – Proba E) a)
  • 24 martie 2020 Matematică sau Istorie – Proba obligatorie a profilului – Proba E) c)
  • 25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă scrisă – Proba E) b)
  • 26 martie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – Probă scrisă – Proba E) d)
  • 3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Sursa: Edupedu.ro