Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)

 
 

Admitere la Colegiul pentru învățământ terțiar la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani organizează și în acest an un concurs de admitere pentru studii de învățământ postliceal, derulate în cadrul Colegiului pentru învățământ terțiar non-universitar (CITN-UPET) pe domenii, la calificările/specializările autorizate să funcționeze provizoriu de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, pentru acest Colegiu sunt disponibile 56 de locuri în domeniul Transporturi, specializarea ”Tehnician transporturi auto interne și internaționale” și alte 56 de locuri în domeniul Informatică, specializarea Analist Programator. Admiterea candidaților se face prin concurs deCItește mai departe