viceprimarul Nicolae Florin

 
 

Romii din Petroşani, în atenţia autorităţilor locale

Grup de lucru pentru cetăţenii de etnie romă. La Petroşani urmează a fi înfiinţat un grup de lucru pentru incluziunea minorităţii rome. Prin hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020, prin care au fost stabilite o serie de măsuri organizatorice de care sunt responsabile mai multe structuri, atât la nivel central cât şi la nivel local. “grupul de lucru are ca atribuţii elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prinCItește mai departe