Agenda unui eveniment de excepție: Simpozionul Internațional SESAM 2019

Luna octombrie debutează la Petroșani cu un eveniment de talie internațională, care reunește cercetători din zeci de state ale lumii. Organizat de INCD INSEMEX, în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Inspecția Muncii, sub auspiciile Ministerului Cercetării și Inovării, al Academiei oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Tehnice din România, Simpozionul Internațional pentru Sănătate și Securitate în Muncă (SESAM), reprezintă deja un etalon al evenimentelor de acest fel din țara noastră.

Ajuns la cea de-a IX-a ediție SESAM 2019 este anul acesta dublat și momentul festiv al aniversării celor 70 de ani de la înființarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșani. De altfel, pe agenda Simpozionului Internațional pentru Sănătate și Securitate în Muncă (SESAM), așa cum precizează și directorul general al INSEMEX, dr.ing. George Artur Găman, este cuprinsă și o ceremonie dedicată acestui moment aniversar, moment care va fi marcat în cadrul deschiderii festive a SESAM 2019, care va avea loc joi, 3 octombrie 2019, de la ora 9,00 în Aula Magna a Universității din Petroșani.

Tot în laboratoarele și amfiteatrele Universității din Petroșani vor avea loc și prezentările lucrărilor științifice înscrise pe agenda acestui simpozion internațional. Peste 100 de lucrări științifice vor fi prezentate în cadrul acestui simpozion, iar acestea se vor bucura de analiza și recenziile unui comitet științific de excepție, format din personalități recunoscute în domeniu. Organizatorii precizează de asemenea că lucrările științifice transmise în conformitate cu tematica simpozionului, acceptate şi prezentate în cadrul manifestării vor fi publicate cu acces deschis într-un volum al MATEC Web of Conferences, publicaţie indexată în baze de date internaţionale importante pentru comunitatea academică: Scopus, CPCI (ISI Web of Science – Clarivate Analytics), CAS, Compendex, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Inspec, ProQuest.

Agenda completă a evenimentului SESAM 2019 poate fi consultată accesând pagina web dedicată sau urmând linkul următor: https://sesam2019.insemex.ro/wp-content/uploads/2019/09/SESAM-2019-Final-Program.pdf