Statistică / 3,01 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna noiembrie 2019

La sfârșitul lunii noiembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.183 șomeri (din care 2.771 femei), rata șomajului fiind de 3,01 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,93 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,08 pp.

Din totalul de 5.183 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.408 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.775 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.718  șomeri provin din mediul rural și 3.465  sunt din mediul urban. Pe categorii de vârstă, statistica arată că numărul cel mai mare de șomeri au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (1368), iar cei mai puțin au vârsta cuprinsă între 25-29 ani (390).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  28,41 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25,19 %, iar 18,92 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,24 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10,20%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,04 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 982 persoane foarte greu ocupabile, 2.800 greu ocupabile, 783 mediu ocupabile, iar 618 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.