Patru persoane susţin teza de doctorat la UPET

universitateNoi doctori la Universitatea Petroşani. Instituţia de învăţământ superior organizează, vineri, 9 ianuarie, o nouă sesiune pentru susţinerea tezelor de doctorat. Patru persoane vor obţine titlul de doctor după această etapă. Este vorba de doi ingineri, de un chimist şi de un fizician. Două dintre tezele de doctorat au legături cu industria judeţului Hunedoara. Una dintre acestea face referire la studiul fiabilității echipamentelor miniere de preparare,în vederea stabilirii posibilităților de îmbunătățire a acesteia, iar cea de-a doua la studiul privind riscurile de mediu generate de depozitele de cenușă și zgură de la S.C. ELECTROCENTRALE Deva S.A. și măsuri de prevenire a acestora.

În decursul anului trecut alte 16 persoane au obţinut titlul de doctor la Universitatea din Petroşani. Înscrierea la concursul de admitere la studii  universitare  de  doctorat într-un domeniu specific se face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat.

 (Următoarea știre) »