APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – pachet a – porcine

porci   Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează printr-un comunicat de presă că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — pachet a — porcine, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la Băncile care au încheiat Convenții cu Agenția. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SĂ și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenție.
Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera următoarele tipuri de adeverințe, în funcție de sesiunea de depunere și anul de angajament, astfel:

pentru sesiunea III de depunere — anul I de angajament

Adeverință prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai — 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor, precum și o a doua adeverință, după depunerea a două deconturi justificative, și respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor.
În cazul neeliberării niciuneia din adeverințele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanților, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai — 30 iunie 2014, cerere de ajutor și două deconturi justificative pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).

pentru sesiunea II de depunere — anul III de angajament

Adeverință prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie — 16 februarie 2015, cerere de plată pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine, și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată, precum și o a doua adeverință după depunerea a două deconturi justificative și respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciuneia din adeverințele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanților, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie — 16 februarie 2015, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).
pentru sesiunea I de depunere — anul III de angajament

Adeverință prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie — 18 august 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine, și suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciunei adeverințe, se poate elibera, la cererea solicitanților, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie — 18 august 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 — Plăți privind bunăstarea animalelor — porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. Totodată, potrivit aceluiași act normativ, Banca trebuie să facă dovadă că în perioada 2008 — 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I — Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III — Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007 — 2013.