Ce investiții s-au realizat la școlile din Valea Jiului

Puțin peste 800 de mii de lei au beneficiat cele 18 unități de învățământ din Valea Jiului de la bugetul de stat. În schimb, bugetele locale duc greul.

Peste 66 de milioane au fost alocate numai anul acesta de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din Valea Jiului pentru a susține educația. O singură grădiniță din 18 unități de învățământ din Valea Jiului a beneficiat de investiții în decursul anului 2017. Potrivit unei statistici a Ministerului Educației, Grădinița PP3 din Petroșani este singura unitate didactic din Valea Jiului căreia i-au fost alocate fonduri pentru investiții și asta, din bugetul local. Ministerul Educației nu a alocat niciun leu pentru realizarea de investiții la unitățile de învățământ. 19.869 lei este valoarea investiției. În schimb, asistența socială și bursele au fost beneficiare de fonduri consistente de la bugetele locale. În ceea ce privește asistența socială la nivelul unităților de învățământ din Valea Jiului, s-a alocat suma de 567.351 lei, iar pentru burse s-a alocat suma de 1.041.349 lei. Cele mai mari sume pentru burse s-au alocat unităților școlare din Vulcan, adică 373.341 lei. La nivelul municipiului Petroșani, bursele asigurate de minister sunt în sumă de 348.524 lei. Bursele plătite elevilor lupeneni sunt în valoare totală de 139.814 lei, iar la Petrila și Uricani sumele sunt de 106.118 lei, respectiv 51.124 lei. La Aninoasa cuantumul burselor a ajuns la 22.338 lei.

Bugetele locale au asigurat finanțarea de bază a unităților de învățământ din Valea Jiului. Suma totală alocată, din bugetele locale, celor 18 școli a fost de 66.464.023 lei.

În schimb, de la bugetul de stat suma alocată unităților de învățământ din Valea Jiului a fost de sute de ori mai mică. Conform raportării ministerului Educației, de la bugetul de stat s-a alocat suma totală de 875.891 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, asistență socială și burse.(Următoarea știre) »