MCDR Deva brevetează un material inovativ pentru restaurarea artefactelor ceramice

Muzeul Civilizației Dacice și Romane cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ( INCDCP-ICECHIM ) și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) vrea să breveteze o invenție care a primit cinci premii la Salonul European de creativitate și inovare EUROINVENT 2019 – ediția a XI-a, desfășurat la Iași, în perioada 16-18 mai 2019

Muzeul devean împreună cu Insituțiile mai sus amintite au depus la OSIM cererea de brevet A/00914/20.11.2018 cu titlul ,,MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂȚI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURARE ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC APARȚINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI METODA DE OBȚINERE A ACESTEIA”, rezultat din proiectul realizat în PNCDI III-Programul 1, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte Complexe realizate în consorții CDI(PCCDI), Contractul de cercetare PN- III 1-1.2-PCCDI-2017-0413, contract 50PCCDI/2018 ,,Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc (ROCHER)” încheiat între Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Agenția Spațială.

”Prezenta invenție se referă la un material folosit în procesul de restaurare ceramică unde se utilizează numai materiale similare originalelor sau, dacă acest lucru nu este posibil, materiale cu proprietăți fizico-mecanice cât mai apropiate de materialele originale. Respectând regulile și principiile de restaurare și utilizând materiale cu toxicitate scăzută, s-a încercat să se creeze un material adeziv antimicrobian compus dintr-un adeziv polivinilic îmbogățit cu un amestec antimicrobian pentru restaurarea artefactelor de patrimoniu cultural ceramice și a altor materiale silicice”, se arată într-un comunicat al MCDR Deva.

Echipa care a conlucrat pentru sintetizarea acestui produs este formată din specialiști de la ICECHIM: Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Petronela Fotea, USAMVB: Alina –Ruxandra-Eugenia Ortan și MCDR Deva: Ioana Popițiu, Mihaela Beceanu.