Rata șomajului, în scădere în județul Hunedoara

La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5614  șomeri (din care  2886 femei), rata șomajului fiind de 3,18 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,27 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere.

Din totalul de 5614 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2439 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3175 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,1934  șomeri provin din mediul rural și 3680 sunt din mediul urban.

Pe categorii de vârstă, structura șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Hunedoara se prezintă astfel:

  • grupa de vârstă peste 55 de ani: 1031 (18%);
  • grupa de vârstă 50-55 de ani: 1044 (18%);
  • grupa de vârstă 40-49 de ani: 1833 (32%);
  • grupa de vârstă 30-39 de ani: 924 (19%);
  • grupa de vârstă 25-29 de ani: 301 (5%);
  • grupa de vârstă sub 25 de ani: 481 (8%).

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27,93 %, urmat de cei cu studii liceale 22,17 %, iar 20,16 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 18,20 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9,42 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,12 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1019 persoane foarte greu ocupabile, 3621 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.