Procesul-verbal completat de către polițiști poate deveni nul. Organele de poliție trebuie să țină cont de obiecțiile șoferului amendat

Un proces verbal întocmit de căte polițiști în urma constatării că s-a încălcat Codul Rutier, poate deveni nul dacă organul de poliție nu ține cont și de obiecțiile șoferului amendat, care trebuie scrise la rubrica ”Alte mențiuni”.

După constatarea unei încălcări a Codului Rutier şi completarea unui proces-verbal de către poliţist e bine să ţinem cont şi de obiecţiile pe care le poate cere şoferul amendat.  Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”. Dacă poliţistul nu face acest lucru, intervine nulitatea relativă a procesului-verbal.

Pentru că în  practică judiciară nu a existat un punct de vedere unitar în chestiunea de drept privind natură nulităţii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, pentru neîndeplinirea cerinţei înscrise în art. 16 alin. 7 teza I din Ordonanţă Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, constând în omisiunea agentului constatator, de  înştiinţa contravenientu asupra dreptului acestuia de a formulă obiecţiuni, cu ocazia întocmirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, unele instanţe judecătoreşti au reţinut, ani la rând că, în măsură în care agentul constatator al contravenţiei nu a comunicat persoanei sancţionate dreptul de a formulă obiecţiuni, această omisiune atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de contravenţie.

Alte instanţe, dimpotrivă,  au considerat, că nulitatea prevăzută în aceeaşi teză din articolul amintit este absolută, întrucât textul de lege prevede obligaţia, pentru agentul constatator, de a aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul de a formulă obiecţiuni, în legătură cu circumstanţele comiterii faptei ilicite, prin consemnarea acestora în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, că o garantare a exercitării dreptului la apărare a subiectului de drept, încă din faza administrativă.

Sursa: auto-bild.ro