Cele mai importante urgențe medico-chirurgicale – o sinteză de Lucreția Titircă

Cuprinzând o sinteză concisă și clară a celor mai întâlnite urgente medico-chirurgicale, cartea doamnei Titircă a fost publicată acum în cea de-a treia ediție, la Editura Medicală.

Orice tip de urgențe medico-chirurgicale din cărți are nevoie de tehnici de abordare, de metode de aplicare și de scheme de tratament de urgență, pentru cei aflați în situații limita. Asistenții medicali și cei care se pregătesc pentru diferite examene de specialitate, studenți, medici rezidenți, găsesc în cartea de urgențe medico-chirurgicale nu doar o înșiruire de cazuri, dar și metode de prim-ajutor competent și sigur, pentru  intervenții rapide în orice situație.

Cartea cuprinde o serie de capitole, structurate în categorii de urgență: urgențele aparatului respirator, urgențele aparatului cardio-vascular, urgențele abdominale, renale și urologice, urgențe neurologice, urgențe în pediatrie și ginecologie, neurologie sau oftalmologie. Sunt cuprinse în volum și diferite tipuri de intoxicații acute, traumatisme și urgențe datorate agenților fizico-chimici.

Medicină de urgență, ca ramură separată, a cunoscut o amploare deosebită în ultimele decenii. Învățământul sanitar este influențat de acest curent și ajută asistenții medicali să contribuie la oferirea primului ajutor, să identifice corect diferite tipuri de urgențe și să găsească soluții potrivite. Responsabilitatea cadrelor sanitare înseamnă competență și rapiditate în acțiunea asupra urgențelor medico-chirurgicale.

Îngrijirea sau nursingul oferite de asistenții medicali înseamnă uneori și tratarea stărilor acute, a accidentelor și traumelor, iar lucrarea doamnei Titircă oferă materialul didactic necesar oricărui elev sau student.

Formatul cărții prezintă conspecte și sinteze structurate simplu dar foarte riguros științific. Experiența clinică a autoarei și bibliografia vastă oglindesc preocuparea atentă la detalii și dorința de a pune la dispoziția asistenților medicali un material valoros. Fiecare capitol aduce în prim plan tabloul clinic, creionează acțiunea de urgență, oferirea primului ajutor și a medicației aferente. În cazul anumitor urgențe medico-chirurgicale este necesară cunoașterea unor noțiuni din toate domeniile medicinei, pentru găsirea soluției salvatoare.

Progresul medicinei a condus la idei inovatoare, inclusiv în medicină de urgență. Cei implicați în procedurile de acordare a primului ajutor au nevoie deseori de informații bine documentate care facilitează abordarea situațiilor de criză. În numeroase accidente, epidemii, calamități, asistenții medicali au jucat un rol esențial prin acțiunea directă și benefică în situații de urgențe medico-chirurgicale.

Iată de ce cartea redactată de Lucreția Titircă constituie un instrument important și prețios pentru fiecare cadru medical, în identificarea urgențelor de orice tip, intervenție și tratament. Volumul este recomandat în numeroase unități de învățământ pentru calitatea informațiilor, stilul practic de abordare și sinteză inspirată a ideilor.

Cartea „Urgențe medico- chirurgicale. Sinteze pentru asistenții medicali” de Lucreția Titircă este redactată detaliat, cu ilustrații și scheme utile, care ajută în fixarea cunoștințelor. Numeroase generații de studenți și asistenți medicali, elevi ai școlilor sanitare și cadre medicale au studiat cu interes cartea Lucreției Titircă, fiind un titlu de succes în orice librărie medicală.