Sedință festivă extraordinară a Consiliului Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani

Consiliul Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani s-a reunit în aceste zile într-o ședință festivă extraordinară, în cadrul căreia a fost marcat nu doar finalul unui an universitar cu bune rezultate ale acestei reprezentative școli de învățământ superior, ci au fost omagiați o seamă de dascăli de excepție care au făcut parte din colectivul de cadre didactice al acestei facultăți și care, în ultimii ani, s-au pensionat.

”Este un omagiu pe care am considerată că e de datoria noastră să-l acordăm unor oameni de mare valoare și unor profesori reprezentativi pentru învățământul superior minier. Acestora am stabilit, în cadrul Consiliului Facultății să le acordăm o diplomă de excelență în semn de recunoaștere pentru întreaga lor activitate depusă pentru dezvoltarea mineritului și a Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani, împreună cu mulțumirile noastre sincere și admirația pe care le-o purtăm”, a declarat conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine.

Printre laureații acestor însemne de apreciere se numără: conf.univ.dr.ing. Mircea Rebrișoreanu, prof.univ.dr.ing. Grigore Buia, șef lucrări geolog Dumitru Popescu, prof.univ.dr.ing. Romulus Sârbu, conf.univ.dr.ing. Dănuț Chirilă, prof.univ.habil.dr.ing. Ilie Onica, prof.univ.dr.ing. Eugen Cozma, prof.univ.dr.ing. Victor Arad, șef lucrări dr.ing. Iosif Zoller, conf.univ.dr.ing. Gabriel Dolea. De asemenea, o distincție similară i-a fost conferită post mortem și regretatului prof.univ.dr.ing. Marin Silviu Nan, pentru întreaga sa activitate dedicată dezvoltării mineritului din Valea Jiului prin dezvoltarea domeniului de doctorat Mine-Petrol-Gaze de la Universitatea din Petroșani. Tot o distincție specială i-a fost acordată prof.univ.dr. Mircea Baron, reputat istoric, pentru elaborarea și editarea lucrării enciclopedice de anvergură ”Cărbune și societate în Valea Jiului de la începuturile mineritului industrial până la sfârșitul anilor 40 ai secolului XX”.