Documentația necesară pentru obținerea protezelor și dispozitivelor medicale

dispozitive-medicalePe parcursul anului 2016, la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, au fost depuse și aprobate 7.706 de cereri în vederea decontării de orteze, proteze și dispozitive medicale, în valoare de 6.689.537,22 lei. În prima lună a anului 2017, un număr de 710 asigurați au solicitat și primit aprobare pentru decontarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice. Valoarea totală a dispozitivelor solicitate în prima lună a anului este de 1.424.370,91 lei.

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului va depune, la Casa de Asigurări de Sănătate, următoarele documente:

  • O cerere tip;
  • Recomandarea medicală în original;
  • Copie C.I a persoanei pentru care se solicită dispozitivul medical (pentru copii se atașează certificat naștere);
  • Documentul din care rezultă calitatea persoanei care depune documentația, în cazul în care este o altă persoană decât beneficiarul;
  • Certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul;
  • Spirometrie și analize din care să reiese saturația de oxigen în cazul concentratoarelor  de oxigen;
  • Audiograma în cazul protezelor auditive;
  • Biometria în cazul protezelor vizuale – implant cu lentile intraoculare;

Toate copiile se vizează la CAS Hunedoara pe baza documentelor originale.

[slideshow_deploy id=’27028′]