Cardul european de sănătate: Ce trebuie să știe românii despre documentul ce permite obținerea de asistență medicală în UE

Cetățenii români care călătoresc în țările Uniunii Europene trebuie să știe că pot apela la asistență medicală în baza cardului de sănătate european. Este un document se eliberează în mod gratuit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Pentru a intra în posesia lui, trebuie completată o cerere inclusiv în format electronic, direct, pe site-ul oficial al CNAS.

Odată intrată în posesia cardului, orice persoană poate solicita, în caz de nevoie, serviciile medicale de care nevoie pe durata unei șederi într-un stat membru pentru deplasări scurte, de cel mult 12 luni, indiferent de motivul deplasării (turism, studii, motive familiale sau profesionale).

Cardul european de sănătate poate fi cerut de toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției aferente. Cardul are o valabilitate de 24 de luni de la data eliberării.

După depunerea documentelor necesare (lista completă a acestora în funcție de tipul, vârsta și veniturile asiguratului pot fi consultate pe site-ul CNAS), în termen de șapte zile lucrătoare, cardul va fi emis și distribuit prin poștă la adresa înscrisă pe cerere.

Cardul european de sănătate poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale din spitalele de stat din țările membre, pentru anumite servicii fiind necesară coplata, chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite, precizează Avocanet.

În plus, nu trebuie uitat faptul că persoanele care au beneficiat, pe durata stării de alertă de prelungirea valabilității actelor persoanale, ele expiră mâine, 6 iunie fiind ultima zi în care mai pot fi folosite.

Preschimbarea actului de identitate expirat implică prezentarea unor documente în fața autorităților și plata unei mici taxe. Ce trebuie făcut concret.

În primul rând, pentru a preschimba un document de identitate, cei interesați trebuie să se adreseze direcției de evidență a persoanelor din localitatea/ sectorul de domiciliu. Cu precădere în marile orașe, depunerea actelor se poate face în baza unei programări online, ceea ce reduce aglomerația de la ghișee și timpul consumat pe la tot felul de ghișee.

Pentru eliberarea unui nou act de identitate la expirarea termenului de valabilitate (dar și la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei) trebuie depusă o cerere în acest sens, însoțită de următoarele acte:

– actul de identitate;

– certificatul de naştere;

– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

– certificatul/ hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz;

– extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire + proces-verbal de predare-primire a locuinței etc.), precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă. Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Sursa: dcbusiness.ro