Tarife reduse la cartea funciară, modificate doar prin lege, nu de către ANCPI – Proiect

Potrivit unui proiect legislativ pus recent în dezbaterea senatorilor, anumite servicii din zona cadastrului și publicității imobiliare ar urma să aibă prețuri fixe și mai mici decât în prezent, iar nivelul acestora nu va mai putea fi modificat prin ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Mai exact, inițiativa legislativă prevede ca anumite servicii de cadastru să aibă prețuri fixe, iar valoarea acestora să nu poată fi modificată prin ordin de către Agenție. Astfel, printre alte servicii, notarea sau radierea din cartea funciară, recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre sau extrasul de carte funciară vor avea prețuri fixe și nu vor putea “fi modificate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară“, potrivit proiectului legislativ.

Totodată, inițiativa legislativă prevede și reducerea prețurilor pentru anumite servicii de cadastru și publicitate imobiliară. Concret, notarea sau radierea din cartea funciară ar putea costa 60 de lei, extinderea sau radierea construcțiilor – 60 de lei, recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre – 200 de lei, recepția pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie și cartografie – 300 de lei, extrasul de carte funciară pentru informare solicitat și furnizat la registratura Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – 20 de lei, iar certificatul privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/ denumirea proprietarului – 100 de lei.

Practic, inițiatorii doresc revenirea la prețurile practicate anterior datei de 4 februarie 2019, atunci când prețul serviciilor menționate mai sus au fost majorate destul de mult. Spre exemplu, în prezent, prețul pentru notarea sau radierea din cartea funciară este de 75 de lei, iar cel pentru recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre este de 250 de lei.

Atenție! Această propunere legislativă NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de ambele Camere ale Parlamentului, promulgată prin decret prezidențial și oficializată, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Sursa: avocatnet.ro