Acte necesare pentru schimbarea buletinului: Ce trebuie să știi dacă a expirat, l-ai pierdut sau ți-ai schimbat domiciliul

Fie că a expirat, fie că a fost pierdut sau furat, buletinul este un act de identitate necesar în România și trebuie să îl înlocuim de fiecare dată când este necesar deoarece, în caz contrar, riscăm o amendă. Ce trebuie să știi dacă a expirat, l-ai pierdut sau ți-ai schimbat domiciliul

Există o serie de acte necesare schimbării buletinului, iar acestea diferă de la caz la caz: schimbare de domiciliu, document expirat sau furat.

De menționat că, de la 1 ianuarie 2022, instituţiile publice nu mai au voie să solicite persoanelor fizice şi firmelor copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii ale statului.

Actele necesare pentru schimbarea domiciliului de pe buletin:

-Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-Actul de identitate anterior

-Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul

-Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul

-Certificatul de divorț, dacă este cazul

-Certificatul deces al soțului/soției decedat, dacă este cazul

-Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, dacă este cazul

-Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu

-Dacă solicitantul noi cărți de identitate nu este proprietarul imobilului, este nevoie de declarația scrisă a găzduitorului dată la ghișeu sau de procură de la acesta.

– Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate ce poate fi plătită la ghișeu

Acte necesare pentru schimbarea buletinului expirat:

-Cerere pentru eliberare buletin

-Certificatul de naștere

-Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor

-Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz

-Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor

-Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz

-Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu

-Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate

Acte necesare pentru schimbarea buletinului furat, pierdut sau deteriorat:

-Cerere de eliberare buletin

-Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul

-Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz

-Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul

-Certificatul de divorț, dacă este cazul

-Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu

-Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, trebuie să fie, de asemenea, prezent, dacă solicitantul nu este proprietar

-Un document oficial pentru certificarea identității (pașaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, cu fotografie)

-Chitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate