CJH planuri pentru sănătatea uricănenilor

Consiliul Judeţean Hunedoara a preluat unitatea de asistenţă medicală de la Uricani. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Uricani este instituţie publică rezidenţială aceasta fiind înfiinţată în anul 2003 printr-o hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Uricani, aflată în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Oraşului Uricani, în scopul acordării de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale care necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială. În tot acest timp unitatea medicală nu şi-a atins obiectivul, astfel că acum Consiliul Judeţean Hunedoara face un prim pas pentru punerea în funcţiune.

ambulatoriu-uricani-660x330

“Prin adresa nr. 5320/18.10.2016, Primarului Oraşului Uricani a propus transmiterea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Uricani în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara. Transmiterea se bazează pe următoarele considerente: de la înfiinţare şi până în prezent, instituţia de asistenţă medico-socială din Uricani nu a funcţionat, deoarece Consiliul Local al Oraşului Uricani  nu are capacitatea financiară de a sustine finanţarea funcţionării acesteia; există o nevoie evidentă de servicii de medico-sociale pentru întreaga zonă a localităţilor din Valea Jiului, pentru acoperirea acestor nevoi fiind necesar ca instituţia să fie organizată ca instituţie de interes judeţean. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum şi cele înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşe, care au mai putin de 5.000 de locuitori, trec în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel. Prin urmare, în spiritul acestui articol, dacă consiliile locale nu îşi pot asuma responsabilitatea finanţării acestor unităţi de asistenţă medico-sociale, este de competenţa consiliului judeţean să preia responsabilitatea administrativă şi financiară a funcţionării acestor unităţi”, arată documentele CJH prin care a fost preluată în administrare unitatea de asistenţă medicală de la Uricani.

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială din Uricani, deţine în administrare o parte din incinta fostului Spital Orăşenesc Uricani, situat în Strada Progresului, nr. 1. Imobil deţinut este format dintr-un corp principal de proprietate C1-principal, tip P+2 etaje, cu suprafaţa construită la sol de 460 mp, corp C2- centrala termică cu suprafata de 112 m, si corp C3-magazie cu suprafaţă de 43 mp, precum şi teren aferent acestora în suprafaţă de 1688 mp, înscrise în CF 61621-uat Uricani.

 

“In condiţiile în care, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Uricani se transmite în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean Hunedoara, este necesar ca si imobilele în care îşi desfăşoară activitatea aceasta, să fie transmise în proprietatea publică a Judeţului Hunedoara. Procedura legală de transmitere a acestor imobile, este cea reglementată de art.9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara, prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Uricani. Predarea-primirea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Uricani, a patrimoniului propriu al acestei instituţii, a activului şi pasivului acesteia, a personalului existent, precum şi a patrimoniului public aflat în administrare, se va face prin Protocol de predare-primire ce se va încheia între Consiliul Local Uricani şi Consiliul Judeţean Hunedoara”, mai arată aceleaşi documente.

Cinci  cabinete medicale  au  fost amenajate aici,  iar specializările  sunt  de ORL, oftalmologie, ginecologie, dar şi altele. La ora actuală, cei 11.000 de localnici din Uricani nu au un spital, după ce în anul 2003 instituţia medicală a   fost   desfiinţată.   Pentru   o   consultaţie   la   un   medic   specialist,   locuitorii Uricaniului   sunt   nevoiţi   să   se   deplaseze   până   în   Lupeni,   Vulcan   sau Petroşani, unde există instituţii medicale.

[slideshow_deploy id=’36590′]