Infrastructura județului Hunedoara în atenția conducerii Consiliului Județean Hunedoara

drumuri-cj1”Asigurarea confortului locuitorilor, atragerea de vizitatori în zonele cu potențial turistic ridicat, sunt printre principalele motive ale urgentării lucrărilor de reparații și modernizări ale drumurilor județene”, se arată într-un comunicat al Consiliuui județean Hunedoara.

În acest sens, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, le-a cerut constructorilor, care au câștigat licitațiile pentru întreținerea sau modernizarea drumurilor județene, să grăbească lucrările. Reparațiile, care vizează plombarea gropilor, curățarea șanțurilor și rigolelor, montarea de indicatoare unde este nevoie, toaletarea arborilor din lateralul drumului, au ca termen de finalizare data de 15 noiembrie.

Pînă acum au fost efectuate sau sunt în curs de realizare lucrări de reparații pe următoarele tronsoane: DJ 705F Căstău – Sibișel, DJ 705J Chitid – Ocolișu Mic – Ludești, DJ 709G Turdaș – DN7, DJ762 Baia de Criș – Bulzești, DJ 741 Bucureșci – Curechiu, DJ 687G Totești – Densuș, DJ 687C Boița – Răchitova, DJ 687E Ghelari, DJ 687N Dealu Mic, DJ 664 limită jud. Gorj – Pas Vâlcan – Vulcan, DJ 709 Slătinioara – Cabana Rusu.

În ceea ce privește modernizarea drumurilor județene, ale căror lucrări sunt în derulare de ceva vreme, conducerea CJ Hunedoara a solicitat și aici încadrarea în termenele prevăzute în contract. Două dintre tronsoane, respectiv DJ 705L Mada, km 0+000-6+500 și DJ 763A: Șteia – Tomești – Tiulești – limită jud. Arad, km 0+000-13+400, s-au finalizat înainte de termen. Recepția pentru DJ 763A a fost semnată de către comisia CJ Hunedoara în data de 25 octombrie 2016.

Aproape de finalizare, grad de realizare de 90-98%, sunt DJ 706B Luncoiu de Jos – Sârbi, km 2+800-3+800 și 7+150-19+450, respectiv DJ 637B Vălișoara – Dealu Mare – Podele, km 0+000-9+700.

Alte patru drumuri județene sunt în diferite stadii de realizare și, în paralel, au demarat două noi proiecte de modernizare.

”În anul 2017, conducerea CJ Hunedoara își propune ca drumurile aflate în administrarea instituției să fie modernizate în mare măsură, astfel încât distanțele dintre localități sau până la obiectivele turistice să fie parcurse rapid și în condiții decente”, spune Laurențiu Nistor, președimtele Consiliului județean Hunedoara.

drumuri-cj2

***

drumuri-cj3