Bani pentru ONG-urile din Petroșani

Ghidurile necesare pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru servicii religioase și culte, dar și pentru servicii sportive, activități sociale și culturale au fost aprobate în cadrul ședinței de Consiliu Local de la Petroșani. Prin aceste ghiduri se aprobă criteriile specifice de evaluare, selecție și atribuire a finanțărilor nerambursabile. Pentru fiecare secțiune în parte se pot depune proiecte, însă acestea trebuie să respecte criteriile șI condițiile de acordare.

“În cadrul secțiunii servicii religioase/culte se pot depune proiecte cu respectarea crtiteriilor și condițiilor de acces la fondurile publice pentru activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public care au ca scop îmbunătățirea cadrului/condițiilor de desgășurare a activitităților specifice, încurajarea redescoperirii tradițiilor locale și susținerea inițiativelor care contribuie la solidaritate. În cadrul secțiunii servicii sportive cuprinse în programele de utilitate publică se pot depune proiecte care pot fi incluse în programele sportive de utilitate publică. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiectele din fonduri publice sunt: programul “Promovarea sportului de performanță”, programul “Sportul pentru toți” șI programul “Întreținerea, funcționarea șI dezvoltarea bazei materiale sportive”. În cadrul secțiunii activități sociale se pot depune proiecte cu respectarea criteriilor și condițiilor de acces la fondurile publice pentru activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public care au ca scop  încurajarea înființării sau dezvoltării de servicii sociale, redescoperirea unor activități care au aparținut tradițiilor locale legate de anumite persoane istorice ale comunității din Petroșani. În cadrul secțiunii activități culturale se pot depune proiecte cu respectarea criteriilor și condițiilor de acces la fondurile publice pentru activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public care au ca scop  susținerea acțiunilor culturale care au impact pozitiv asupra comunității locale și eventual asigură o deschidere la nivel regional și/sau internațional”, mai arată proiectul.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau jurridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații sau culte religioase recunoscute conform legii.