12 proiecte la CJ Hunedoara

Consilierii județeni vor dezbate 12 proiecte de hotărâre. Ședința Consiliului Județean Hunedoara va avea loc astăzi, iar printre cele 12 proiecte se va discuta despre aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018, dar și demararea unor investiții sau achiziții.

Ordinea de zi este următoarea:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini pentru procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției „Reabilitarea conductei OL 600 mm de încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 2×2000 mc Dărănești”;
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV 2017;
 11. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul IV 2017;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Managementul Situațiilor de Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota de contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464)