Șapte proiecte dezbătute la Vulcan

Șapte proiecte de hotărâre sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de la Vulcan. Consilierii au fost convocați la ședință în data de 20 decembrie și se va discuta despre stabilirea impozitelor și a taxelor locale.

Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Informare privind activitatea de mobilizare a economiei și pregătire a teritoriului pentru apărare în anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse precum și a cuantumului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor contracte de închiriere pentru terenuri proprietate publică a municipiului Vulcan ocupate de garaje construite înainte de anul 1989
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 90/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014-2020
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare străzi și alei pietonale în zona străzii Aleea Muncii”