Primarii de municipii îi solicită președintelui Iohannis să promulge de urgență Legea Bugetului

Primarii celor mai importante municipii din țara noastră, reuniți în cadrul Asociației Municipiilor din România s-au întâlnit miercuri, 13 martie 2019 la București, în Adunare Generală. La acest eveniment au participat și doi dintre primarii Văii Jiului, respectiv Lucian Resmeriță – primarul municipiului Lupeni și Tiberiu Iacob Ridzi – primarul municipiului Petroșani.

Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, care este de altfel membru în Comitetuil Director al Asocației Municipiilor din România, discuțiile au vizat subiecte de interes major pentru administrațiile locale din România, precum Codul finanțelor publice locale șifFinanțarea autorităților publice locale, regimul deșeurilor municipale, Politica de Coeziune pentru perioada 2021-2027 sau Codul urbanismului. 

La eveniment au particicipat alături de primarii municipiilor din România, Eugen Teodorovici-Ministrul Finanțelor Publice, Ecaterina Andronescu-Ministrul Educației Naționale, Sirma Caraman-Secretar de Stat MDRAP, Bogdan Pușcaș – Președintele ANAP , Viorel Toma- Presedinte /Agentia Nationala de Protectia Mediului si Gabriela Dorojan- Comisar General al Garzii Nationale de Mediu, Cornel Brezuica , Presedinte AFM, precum și reprezentanți ai structurilor asociative din administrația publică, AOR si ACoR.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță spune că, la finalul Adunăii Generale a AMR, primarii au adoptat cu vot unanim o rezoluție prin care îi solicită președintelui Klaus Iohannis promulgarea de urgență a Legii Bugetului de Stat pentru anul 1019. ”Prin această rezoluție, primarii de municipii din întreaga țară îi solicită Preșeidntelui României ca, având în vedere întârzierile majore produse în contractarea investițiilor pe plan local, ca o consecință a imposibilității de elaborare și aprobare a bugetelor locale pe anul 2019, în urma retransmiterii de către Parlament a proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, să emită decretul de aprobare a proiectului de lege în cel mai scurt timp, astfel încât această lege să fie publicată urgent în Monitorul Oficial, spune primarul Lucian Resmeriță.

Acesta precizează de asemenea că a fost transmisă o solictae și către Guvern, în vederea elaborării și emiterii unei Ordonanțe de Urgență  prin care să se reducă termenele prevăzute pentru aprobarea bugetelor locale pe anul 2019 de la minim 45 de zile, atât cât prevede în prezent Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, la maxim 12 zile. ”Deja s-a întârziat foarte mult cu bugetul și activitatea tuturor primăriilor este una în regim de avarie. Avem foarte multe proiecte de investiții pe care trebuie să le realizăm în acest an, avem și resursele financiare dar, în lipsa aprobării Bugetului local, nu putem angaja nici un fel de lucrări. De aceea, o astfel de solicitare privind reducerea temenelo de adoptare a Bugetelor Locale este una foarte importantă pentru toate administrațiile din România”, spune primarul Lucian Resmeriță.

În altă ordine de idei, primarul municipiului Petroșani, care este și purtătorul de cuvânt al AMR precizează că, prin rezoluția emisă de Adunarea generală a AMR, primarii doresc ca pentru a corecta dezechilibrele bugetare și scăderea drastică a veniturilor bugetelor locale în anul 2019, ca urmare a aprobării bugetului de stat în forma actuală, contrar recomandărilor și observațiilor formulate de AMR, Guvernul României să ia în calcul alocarea de resurse financiare în cadrul proiectului de lege pentru rectificare bugetară, în scopul păstrării valorii veniturilor bugetelor locale cel puțin la nivelul anului 2017.