Consiliul local Vulcan a aprobat procedurile de închiriere prin atribuire directă a pășunilor

Autoritățile locale de la Vulcan au aprobat în cadrul unei ședințe de îndată care a avut loc astăzi la sediul Primăriei, un proiect de hotărâre prin care sunt stabilite procedurile de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan.

În expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre, primarul Gheorghe Ile (inițiatorul acestuia) a detaliat toate elementele care stabilesc modul legal de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a administrației publice locale:

”În vederea asigurării unui management corespunzător a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan , este necesar ca exploatarea acestora să se facă într-un mod rațional. Modul de gestionare a pajiștilor trebuie să fie stabilit prin amenajamente pastorale și regulamente privind organizarea și desfășurarea pășunatului, dar având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 75/2019 pentru modificarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, amenajamentul pastoral se aplică începând cu anul 2020”, a spus primarul Gheorghe Ile.

Acesta a precizat că, având în vedere faptul că, în acest an, sunt mai multe solicitări în vederea închirierii a pășunilor aflate în domeniul privat al municipiului Vulcan, în ceea ce privește procedurile de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Vulcan, acestea sunt stabilite după cum urmează:
a) o parcelă de teren, în suprafață de 11 ha, situată în zona Pasul Vulcan, teren înscris în C.F 60557, nr. cadastral 60557;
b) o parcelă de teren, în suprafață de 206 ha, situată în zona alpină Drăgoiu, teren înscris în C.F 60558 Vulcan, nr. cadastral 60558,
c) o parcelă de teren în suprafață de 2,85 ha, situată în zona Căprișoara spre Pasul Vulcan  , teren înscris în C.F nr. 102 Vulcan;