Guvernul alocă peste un miliard de lei pentru proiectele de dezvoltare locală din județul Hunedoara, prin Programul Național ”Anghel Salygni”

Peste un miliard de lei sau, mai exact, 1.076.408.336,15 lei, echivalentul a 223,3 de milioane  de euro este suma alocată de Guvern pentru dezvoltarea județului Hunedoara, în cadrul Programului Național ”Anghel Salygni”, aceasta fiind cea mai mare sumă de bani alocată de stat pentru implementarea proiectelor de dezvoltare ale administrațiilor locale și ale administrației județene.

Potrivit actului normativ adoptat, în acest scop, de Guvern în ședința de la finalul săptămânii trecute, nu mai puțin de 157 de obiective din județul Hunedoara sunt finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în domeniul infrastructurii rutiere, al rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale. Din aceste fonduri, peste 930 de milioane de lei sunt destinate finanțării proiectelor depuse de comunele, orașele și municipiile din județ, iar 140 de milioane de lei pentru alte 6 proiecte ale CJH care vizează reabilitarea sau modernizarea infrastructurii rutiere din zone de interes turistic și economic ale județului Hunedoara.

Președintele CJH, Laurențiu Nistor spune că sumele au fost repartizate în funcție de numărul de locuitori și de necesitățile fiecărei comune, oraș sau municipiu din județul Hunedoara, iar proiectele implementate de administrația județeană vizează:

* Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Râu de Mori (DJ 686) – valoare 4.413.124,88 lei;

* Modernizare DJ 672C limita judeţului Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km 40+776 – km 50+309 – valoare 46.677.422,23 lei;

*Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara, tronson de reabilitat DJ 686: Sîntămăria-Orlea (DN 66) – Cabana Râușor, km 0+000 – km 27+500 – valoare 54.048.102,77 lei;

*Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara, lot 1 zona Pădureni – DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687E) – Cinciș-Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. judeţ Caraș-Severin, tronson km 0+000 – 15+165 – valoare 27.833.582,99 lei;

*Construire pod de legătură centura Petrila, Județul Hunedoara – valoare 6.495.622,90 lei;

Modernizare DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan, km 0+000 – 7+590 – valoare 532.144,23 lei.

În Valea Jiului, cei mai mulți bani au fost atrași pe acest program de către Primăria municipiului Lupeni, care a accesat 32.929.489 lei pentru două proiecte majore ce au ca scop modernizarea unor rețele rutiere și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare inclusiv stații de pompare ape uzate.

Municipalitatea din Petroșani a atras, la rândul său, 23.000.000 de lei pentru modernizarea rețelelor rutiere de pe mai multe străzi din localitate, respectiv: General Vasile Milea, Maleia, Slătinioara, Bucegi, Cârjei, Mureșului, Depoului, Transilvaniei și Șoimilor.

Cel mai mare număr de proiecte depuse și aprobate în cadrul acestui program de finanțare aparțin Primăriei municipiului Vulcan, care a accesat 16,5 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale de pe mai multe străzi din localitate, după cum urmează: Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului, Reabilitare drumuri Colonia Ţărănească Sohodol, Modernizare str. Morii și str. Griviței, Modernizare str. Vasile Alecsandri și str. Pinului, Modernizare str. Coroești și str. Şocănească, Modernizare str. Abatorului și str. Paroșeni.

Primăria comunei Aninoasa a atras și ea suma de 14.727.478 lei pentru implementarea unui număr de 2 proiecte care vizează Reabilitarea de poduri și podețe respectiv Extinderea rețelei de canalizare pe str. Uzinei, str. Izvorului și str. Jiului.

Aproape 14 milioane de lei, mai exact 13.998.770 de lei vor ajunge și la Petrila, pentru finanțarea celor 4 proiecte aprobate Primăriei orașului Petrila. Cu acești bani vor fi reabilitate și modernizare mai multe străzi și drumuri ce fac parte din infrastructura rutieră locală, va fi reconstruită puntea pietonală distrusă de inundaţii peste Jiul de Est, pe strada Taia/Muncii și va fi amenajat accesul spre blocul social de pe strada Republicii.

În fine, la Uricani, 13,5 milioane de lei are dispoziție administrația locală pentru a implementa proiectul privind continuarea programului de modernizare a drumurilor vicinale din oraşul Uricani și localitățile componente Valea de Brazi şi Câmpu lui Neag.

”Programul Naţional „Anghel Saligny”, cel mai amplu program guvernamental de modernizare şi dezvoltare a comunităţilor locale, se adresează tuturor autorităţilor de la nivel local indiferent de culoarea politică şi trebuie neapărat pus în practică, în deplină coordonare cu administraţia centrală”, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă. Acesta a mai precizat că Programul ”Amnghel Salygni” este un plan asumat la nivelul Guvernului care este destinat modernizării şi dezvoltării comunităţilor locale, asigurării condiţiilor pe care cetăţenii din fiecare localitate le aşteaptă de foarte mult timp.