Noi specializări medicale, la Vulcan

Spitalul municipal din Vulcan își lărgește paleta activităților medicale. În incinta unității sanitare va fi deschis și un cabinet psihologic. Consiliul Local al municipiului Vulcan, în subordinea căruia își desfășoară activitatea, a aprobat proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spaţiu din cadrul imobilului ”Spital municipal Vulcan” , aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, în vederea amenajării unui cabinet psihologic.

“Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spaţiu din cadrul imobilului ”Spital municipal Vulcan”, aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str . N. Titulescu, nr. 59, parter în vederea amenajării unui cabinet psihologic, în suprafață de 20,13 mp, identificat conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, arată proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local Vulcan.

Închirierea se va face în urma adjudecării licitaţiei publice, pentru o durată de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. În acest context a fost stabilit și prețul de pornire al licitaţiei la suma de 3,6 lei/ m2/ lună, titularul urmând a achita şi utilităţile (apa, energie electrică, gaze naturale, etc.).