Încă 3 ani de contract pentru firma de transport

Firma care efectuează transportul în comun în municipiul Petroșani va mai avea contract cu municipalitatea încă 3 ani. Consiliul Local al municipiului Petroșani și-a dat acordul de principiu pentru prelungirea cu încă 3 ani a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Petroșani. Contractul cu firma de transport a fost încheiat în anul 2015.

 

“Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și se află sub controlul, conducerea și coordonarea autorităților publice locale. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 184/2015 a fost aprobată atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Petroșani, prin curse regulate, către SC ZMK SRL Petroșani. Astfel a fost încheiat contractul nr. 11421/15.07.2015, durata acestuia fiind de 3 (trei) ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă 3 ani, in conformitate cu Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local: art. 28: (1) Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabilește prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației publice locale și trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de: 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze”, arată documentele.

Transportul în comun în Petroșani, dar și în Valea Jiului este realizat de o firmă privată.