Primăria Petroșani a subvenționat în 2019 un număr de 17 proiecte în baza legii 350

Chiar și în condițiile unor constrângeri bugetare care au afectat într-o bună măsură activitatea administrației locale din municipiul Petroșani, în anul 2019, autoritățile locale au găsit totuși resursele necesare pentru a răspunde solicitărilor venite din partea organizațiilor neguvernamentale de pe raza localității, care au solicitat, în baza legii 350/2005, finanțarea unor proiecte de natură socială, culturală, sportivă sau de tineret.

Potrivit unui raport prezentat de administrația locală de la Petroșani, în anul 2019, de la bugetul local au fost alocați peste 136.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor care au câștigat licitațiile organizate în acest scop de Primărie. Cele mai multe proiecte de acest fel, mai exact 11, au vizat bisericile și cultele, iar alte câte 3 au revenit asociațiilor din domeniul sportiv și de tineret.

Concret, potrivit raportului Primăriei Petroșani, proiectele care au obținut finanțare în 2019 de la bugetul local al municipiului Petroșani în baza Legii 350/2005 sunt următoarele:

 1. „Ședința anuală a Protopopiatului Reformat Hunedoara, la biserica Reformată Petroșani”. Beneficiar: Parohia Reformată Petroșani. Suma aprobată: 9.000 lei, suma utilizată: 9.000 lei;
 2. ”Schimbare ușă principală la Biserica Romano-Catolică Sf. Varvara Petroșani”. Beneficiar: Parohia Romano-Catolică Petroșani. Suma aprobată: 20.000 lei, suma utilizată: 20.000 lei;
 3. „Educație religioasă pentru toți”. Beneficiar: Biserica Unitariană Petroșani. Suma aprobată: 6.200 lei, suma utilizată: 6.200 lei;
 4. „Ziua familiilor numeroase”. Beneficiar: Biserica penticostală „Filadelfia”. Suma aprobată: 10.000 lei, suma utilizată: 10.000 lei;
 5. „Sfântul Nicolae–ocrotitorul copiilor”. Beneficiar Parohia Ortodoxă Română Petroșani I, Suma aprobată: 10.000 lei, suma utilizată: 10.000 lei;
 6. „Promovarea valorilor creștine fundamentale în rândul tinerei generații”. Beneficiar: Biserica Adventistă de ziua a șaptea Petroșani. Suma aprobată: 6.000 lei, suma utilizată: 6.000 lei;
 7. „Credința–factor principal în modelarea caracterului persoanelor”. Beneficiar: Biserica Creștină după Evanghelie din municipiul Petroșani. Suma aprobată: 3.500 lei, suma utilizată: 3.500 lei;
 8. „Natura–Biserica lui Dumnezeu”. Beneficiar: Parohia Ortodoxă Română Petroșani II. Suma aprobată: 10.000 lei, suma utilizată: 10.000 lei;
 9. „Tradiție și perenitate”. Beneficiar: Parohia Ortodoxă Română Aninoasa–Filia Dâlja Mare. Suma aprobată: 5.000 lei, suma utilizată: 5.000 lei;
 10. „Sărbătoarea porților deschise”. Beneficiar: Biserica Creștină Baptistă „Golgota”. Suma aprobată: 9.900 lei, suma utilizată: 9.900 lei;
 11. „Patrimoniu la 25 de ani”. Beneficiar: Parohia ortodoxă Română Livezeni I Biserica „Sf.M.Mc.Varvara” Petroșani. Suma aprobată: 10.381 lei, suma utilizată: 9.000 lei;
 12. ”Promovarea sportului de performanță”. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Școala de Fotbal „Damian Militaru”. Suma aprobată: 11.700 lei, suma utilizată: 11.694,63 lei;
 13. ”Promovarea sportului de performanță”. Beneficiar: C.S. PANTERA NEAGRĂ Petroșani. Ssuma aprobată: 8.000 lei, suma utilizată: 6.027 lei;
 14. ”Promovarea sportului de performanță”. Beneficiar: Clubul Sportiv Shinto. Suma aprobată: 4.000 lei, suma utilizată: 4.000lei;
 15. ”Tinerii voluntari de la „Leonida”, cu drag și respect pentru „Bunicii Văii Jiului”. Beneficiar: Asociația EDUPRO. Suma aprobată: 4.000 lei, suma utilizată: 4.000 lei;
 16. „Petroșaniul selectează pentru viitor”. Beneficiar: Asociația Niloran. Suma aprobată: 6.000 lei, suma utilizată: 6.000 lei;
 17. „Promovarea patrimoniului tehnic feroviar din municipiul Petroșani”. Beneficiar: Danciu Mihai-Ionuț. Suma aprobată: 5.000 lei, suma utilizată: 5.000 lei.