2,3 milioane de lei din bugetul instituțiilor de cultură subordonate CJH vor fi utilizați în lupta împotriva răspândirii COVID-19

Mai multe instituții de cultură din județul Hunedoara vor pierde o parte din sursele de finanțare aprobate în bugetul inițial pentru anul 2020 pentru a permite legislativului județean completarea sumelor necesare pentru sprijinirea luptei împotriva răspândirii virusului COVID-19. Astfel, înaintea sărbătorilor pascale, conducerea Consiliului Județean Hunedoara a solicitat instituțiilor de cultură din subordinea sa, respectiv Teatrul de Artă din Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Deva-Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice și Teatrul Dramatic „I. D. Sârbu” din Petroșani, rectificarea bugetelor în sensul diminuării acestora în sumă totală de 2.300.000 lei după cum urmează:

  • Teatrul de Artă din Deva: – 800.000 lei;
  • Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva: – 400.000 lei;
  • Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Deva-Hunedoara: – 300.000 lei;
  • Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice: – 500.000 lei;
  • Teatrul Dramatic „I. D. Sârbu” din Petroșani: – 300.000 lei.

În ședința Consiliului Județean Hunedoara din data de 27 aprilie 2020, conducerea instituției va supune aprobării rectificările prezentate. Potrivit reprezentanților legislativului județean, sumele menționate vor fi utilizate de Consiliul Județean Hunedoara, în baza cadrului legal în vigoare, pentru a sprijini lupta împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform competențelor, în vederea finanțării cheltuielilor cu cazarea și hrana personalului medical (în izolare) din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Deva și a personalului (în izolare) din cadrul centrelor de îngrijire și asistență aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.

Decizia de rectificare bugetară vine și ca un răspuns la inițiativa consilierilor județeni ai PNL Hunedoara, care prin vocea primvicepreședintelui Adrian David au anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a CJH pentru data de 21 aprilie 2020, în vederea rectificării bugetare prin diminuarea bugetelor unor instituții de cultură (liberalii menționând, în acest sens, Centrul Județean de Cultură și Artă și Biblioteca județeană) și relocarea banilor către unitățile medicale de la Orăștie, Hunedoara, Lupeni și Vulcan. Din păcate, inițiatorii acestui demers par să nu fi luat în considerare o serie de aspecte legislative care fac imposibilă adoptarea unei astfel de decizii, așa cum reiese din notei nr. 64541/16.04.2020 a Secretarului General al Județului Hunedoara, respectiv conform Raportului de specialitate nr. 6448/16.04.2020 al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, în care se arată, negru pe alb, că propunerile înaintate de consilierii județenei PNL, sub forma proiectelor de hotărâre, contravin legislației în vigoare.

”Apreciem bunele intenții ale colegilor consilieri județeni PNL și suntem de acord că administrația județeană trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru a sprijini lupta împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Credem că, în această perioadă grea, care pune la încercare nu numai județul Hunedoara și națiunea română, ci întreaga lume, disputele politice nu sunt o prioritate. Consilierii județeni ai PNL știu că au găsit întotdeauna deschidere la conducerea actuală a Consiliului Județean Hunedoara și, de aceea, îi așteptăm cu propuneri constructive pentru a găsi soluțiile legale în vederea rezolvării problemelor hunedorenilor. Sănătatea și siguranța populației județului Hunedoara sunt și vor fi prioritatea conducerii Consiliului Județean Hunedoara”, se arată într-un comunicat al Consiliului județean Hunedoara.