Primele decizii din 2022, dezbătute în Consiliul județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat miercuri, 12 ianuarie 2022, de la ora 10,00 în prima ședință din acest an. Aceasta va avea caracter extraordinar, se va desfășura în sistem videoconferință, iar consilierii județeni sunt invitați să-și exprime votul pentru următoarele proiecte de hotărâre.

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Fekete Zoltan Iosif;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” aflate în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.;