Adrian David creşte salariile funcţionarilor de la Consiliul judeţean Huneodara

consiliul judeţeanPotrivit prevederilor legale generate de OUG 27/2015 emisă la data de 30 iunie 2015 de Guvernul României, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat şi încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.

Analizând aceste prevederi legislative, conducerea consiliului județean a decis să majoreze salariile tuturor angajaților din aparatul de specialitate, condițiile din ordonanță fiind îndeplinite. În acest sens, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian Nicolae David, a semnat o dispoziție prin care această mărire salarială de până la 12%. Decizia preşedintelui CJH intră în vigoare începând cu data de 02.07.2015.

[slideshow_deploy id=’13836′]