INCD INSEMEX și-a stabilit obiectivele de viitor, care au fost cuprinse în ”Strategia de dezvoltare” pentru perioada 2019-2022

Succesul activităților de cercetare-dezvoltare obținut de INCD INSEMEX în anul 2018 dar și în perioada precedentă, constituie principalul argument al noilor ”ținte” pe care și le propune apreciatul institut de cercetare-dezvoltare din Valea Jiului pentru perioada următoare. Acestea au fost de altfel cuprinse în ”Strategia de Dezvoltare a INCD-INSENMEX și Planul Multianual De Dezvoltare Instituțională” pentru perioada 2019-2022, document aprobat în boardul de conducere încă de la finalul anului trecut.

Potrivit directorului general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr.ing. Artur George Găman, principalele obiective pe care și le propune această instituție pentru perioada 2019-2022 sunt cele care urmăresc intensificarea activităților de cercetare, creșterea vizibilității internaționale, modernizarea și extinderea infrastructurii de cercetare-dezvoltare, gestionarea eficientă a resurselor umane și a resurselor financiare și creșterea graduală a acestora, ș.a.m.d.

Potrivit ”Planificării multanuale de Dezvoltare”, în perioada 2019-2022, INCD INSEMEX va urmări ca prin extinderea și aprofundarea tematicii de cercetare și corelarea acesteia cu cerințele mediului de afaceri și cu tendințele de dezvoltare la nivel internațional, prin inițierea de noi proiecte științifice (interne sau prin parteneriate încheiate prin cooperări bilaterale cu alte instituții științifice din țară și cu mediul universitar), prin valorificarea programelor de cercetare, să realizeze o creștere constantă a cifrei de afaceri și a profitului, concomitent cu asigurarea unei dezvoltări durabile a instituției.

Din punct de vedere al resursei umane, INCD INSEMEX își propune ca, pe lângă permanenta dezvoltare personală a actualei echipe și stimularea profesională și financiară a acesteia, în fiecare an, numărul de personal al instituției să crească cu un număr de 4 absolvenți. De altfel, INCD-INSEMX își propune, din această perspectivă a capitalului uman, dublarea numărului de cercetători la finalul orizontului multianual stabilit de noua sa strategie.

Un rol esențial în evoluția INCD INSEMEX îl vor avea și în perioada următorilor 5 ani, rezultatele activităților de cercetare, care se vor concretiza, în opinia echipei de management, în obținerea de noi brevete de invenții și inovații, în premii obținute la târgurile de specialitate din țară și din străinătate, în publicarea unor volume tematice de specialitate și publicarea de lucrări și articole științifice în publicații de specialitate cu impact ridicat.

Evident, INCD-INSEMEX își propune să fie parte a oportunităților spațiului european al cercetării, prin participarea la Programele European de Cercetare ”Horizon 2020” și ”Horizon Europe”, programe financiare lansate de Comisia Europeană, având bugete de 80 de miliarde de euro, repectiv 100 de miliarde de euro. În atenția cercetătorilor de la INCD INSEMEX Petroșani se află și accesarea resurselor disponibile în cadrul altor programe naționale și europene destinate domeniului cercetării științifice.

În concluzie, directorul general al INCD-NSEMEX, dr.ing. Artur George Găman apreciază că punerea în aplicare a noii ”Strategii de Dezvoltare” și a ”Planului Multianual de Dezvoltare” ale institutului național de cercetare dezvoltare de la Petroșani constituie motorul de dezvoltare al INSEMEX pentru perioada următoare, iar de succesul implementării acestei strategii depinde nu doar activitatea INSEMEX și ci creșterea presitigiului întregii regiuni a Văii Jiului, la nivel regional, național și internațional.

 

[slideshow_deploy id=’24093′]