Polonezii de la GIG confirmă studiile INSEMEX și UPET / Minele Lupeni și Lonea nu pot fi închise în următorii 4-6 ani

Concluziile studiului efectuat de Glowny Instytut Gornictwa din Polonia, în legătură cu modul în care trebuiesc executate lucrările de închidere ale minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, confirmă rezultatele studiilor anterioare, realizate de specialiști de la Univesitatea din Petroșani și de la INCD INSEMEX.

Precizările vin chiar din partea conducerii executive a CEH SA, care informează că, urmare a prezentării concluziilor studiului Glowny Instytut Gornictwa din Polonia în cadrul ședinței Consiliului Tehnico – Economic al societății  din data de 25 februarie 2019, în prezența reprezentanților institutului polonez, ai reprezentanților INSEMEX Petroșani, ai proiectantului SC Universal Cerc Proiect SRL, ai specialiștilor din cadrul societății, au fost confirmate în totalitate concluziile anterioare formulate de cadrele tehnice ale Universității din Petroșani și de specialiștii INSEMEX Petroșani.

Mai mult, arată reprezentanții CEH, expertiza efectuată de către experții internaționali, atrage atenția că la data depunerii studiului, riscul legat de acumulările de gaz metan, de fenomenele de autoaprindere, de acumulările de apă, se situează în zona de alertă cu un grad ridicat de pericol, ce impune diminuarea și gestionarea acestora cu prioritate.  În aceste condiții, experții polonezi plasează actualul program de închidere într-o zonă de largă insecuritate și recomandă reconsiderarea de urgență a acestuia, orice întârziere în acest sens, atrăgând consecințe greu de cuantificat.

Din sinteza concluziilor prezentate de experții polonezi în cadrul ședinței Consiliului Tehnico – Economic, s-a desprins necesitatea imperativă a extragerii rezervelor de cărbune deschise precum și a celor pregătite aflate în zona de influență a riscurilor, de la cele două exploatări miniere aflate în program de închidere, atrăgându–se în mod specific atenția că fenomenele de acumulare a gazului cu consecința autoaprinderii și a exploziilor se manifestă într-un ritm alert, datorită naturii zăcământului carbonifer specific bazinului carbonifer din Valea Jiului.

Conducerea CEH mai arată, în comunicatul transmis redacției, că trebuie observat și faptul că, de la data primelor semnale relevate de specialiștii  CEH SA, certificate ulterior și de către reprezentanții Universității din Petroșani și ai INSEMEX Petroșani, avem acum și o confirmare din partea unui institut acreditat internațional și agreat de Comisia Europeană, care vine și  susține fără echivoc că scenariul ,,nicio acțiune” nu intră în discuție pentru programul de închidere a celor două exploatări miniere aflate sub incidența unui risc însemnat. Pentru diminuarea și înlăturarea pericolului, se recomandă extragerea cantităților de cărbune din rezervele deschise și pregătite într-un interval de timp care să corespundă gravității și amplorii riscurilor, perioada apreciată de specialiștii polonezi ca fiind optimă situându-se între 4 și 6 ani.

La acest moment, toți factorii implicați în sectorul minier precum și autoritatea tutelară responsabilă cu gestionarea problemelor semnalate, și anume Ministerul Energiei, vor trebui să înlăture orice rezervă care ar fi putut plana asupra credibilității pericolului grav al implementării Planului de închidere inițial și să urgenteze orice demers în ceea ce privește aducerea la cunoștința Comisiei Europene și a DG Competition a stării de fapt,  alături de prezentarea de propuneri și măsuri, inclusiv demersuri care să conducă la modificări legislative în scopul diminuării/eliminării stării de pericol care să asigure securitatea zăcământului, a lucrătorilor și a zonelor adiacente din subteran și de la suprafață.

[slideshow_deploy id=’24093′]