Scutiri la plata impozitelor pe clădiri și teren, pentru pensionarii din Petroșani

Pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani, care îndeplinesc o serie de condiții stabilite de HCL nr. 48/2019 a Consiliului local al municipiului Petroșani vor avea și în acest an înlesniri la plata unor taxe și impozite locale.

Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi spune că, deși măsura implică un deficit la bugetul local, este în măsură să constuituie un sprijin pentru persoanele în vârstă din municipiul Petroșani, ale căror venituri sunt și așa destul de mici.

Potrivit deciziei adoptate în unanimitate de consilierii locali de la Petroșani, la propunerea primarului Tiberiu Iacob Ridzi, pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani vor beneficia în anul 2019 de scutire de la plata impozitului pe locuința de domiciliu și de o reducere cu 50% a impozitului pe terenul aferent acesteia.

Pentru a putea beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pensionarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • clădirea pentru care se solicită scutirea de taxă să fie în proprietatea contribuabilului și să fie locuință de domiciliu a acestuia;
 • pensionarul să aibă vârsta de peste 60 de ani;
 • pensionarul să nu aibă alte venituri în afara pensiei, respectiv să nu înregistreze venituri din salarii, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din închirieri, din investiții, din activități agricole, din dividende, din premii sau jocuri de noroc ori alte categorii de venit suplimentar;
 • proprietarul trebuie să nu dețină în proprietate alte clădiri rezidențiale;
 • soțul sau soția proprietarului trebuie să fie pensionar, cu vârsta de peste 60 de ani și să nu obțină alte venituri, iar eventuali alți membri ai familiei să fie minori.

Condiții similare trebuiesc îndeplinite și de proprietarii de teren, pensionari, care pot beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pentru acesta.

Contribuabilii din Petroșani care îndeplinesc aceste condiții, vor depune în vederea stabilirii individuale a scutirilor de taxe, următoarele documente la Serviciul Constatare și Impunere Impozite și taxe din cadrul Primăriei, următoarele documente:

 • cerere tip;
 • copie CI/BI;
 • cupone de pensie pentru luna decembrie 2019, pentru titluar și soț/soție;
 • declarație pe propria răspundere că atât pensionarul proprietar, cât și soțul/soția acestuia, nu realizează alte venituri;
 • adeverință de venit pentru pensionarul solicitant și pentru soțul/soția acestuia, eliberată de către Serviciul Fiscal Municipal Petroșani;
 • factura de utilități (energie electrică) pentru luna decembrie(sau noiembrie) 2018;