Cum trebuie să facă dovada calității de asigurat în sistemul de sănătate publică tinerii cu vârsta de peste 18 ani

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara reamintește elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani dar sunt înrolați în continuare în sistemul educațional că, pentru a beneficia în continuare de calitatea de asigurat trebuie să facă dovada acestui statut.

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art.224 alin (1), sunt asigurați fără obligația plății contribuției „a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții- doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști”.

În situația în care, în urma interogării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html) se constată că elevii care au împlinit 18 ani figurează neasigurați, până la transmiterea bazelor de date actualizate de către inspectoratele școlare rugăm elevii care se află în această situație și au nevoie de servicii medicale să depună la CAS Hunedoara o adeverință privind calitatea de elev în anul școlar 2019-2020 și copie după actul de identitate, în vederea înregistrării ca asigurat.

Documentele pot fi depuse la sediul CAS Hunedoara din Deva în fiecare zi de luni, între orele 08.30 – 18.30 și marți – vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30. De asemenea pot fi transmise prin fax la numărul 0254.218.911, sau pe e-mail creantehd@cjashd.ro.