CJH se întrunește miercuri, 22 iulie, în ședință extraordinară

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește miercuri, 22 iulie 2020, de la ora 10.00, în ședință extraordinară convocată de îndată în sistem videoconferință cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. APAPROD S.A. Deva.