Cererea și oferta de locuri de muncă pentru implementarea Planului de activități sezoniere, mediată de Primăria municipiului Lupeni

Primăria municipiului Lupeni informează, prin intermediul unui comunicat, că potrivit noilor reglementări legale, persoanele juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Lupeni, pot beneficia de sprijin din partea autorităților locale în vederea participării lor la implementarea ”Planului de activități sezoniere” pentru anul 2021.

Reprezentanții administrației locale de la Lupeni informează că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2018 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001– privind venitul minim garantat, art. I din această lege prevede la alin. 3, în conținutul acesteia au fost introduse două noi articole, după cum urmează:

Art.6^1, care prevede că:

  • În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi  familiare care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ – teritorială, denumită în continuare beneficiar de lucrări.
  • Planul de acțiune prevăzut la alin.(1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea  persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
  • Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin.(2) .
  • Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6, alin.(2)-(4) .
  • Planul de acțiune prevăzut la alin.(1) se transmite  agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin.(3) 

Art.6^2, care prevede că:

         “(1) Persoanele care solicită forțe de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1) se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, cu numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

      (2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin.(1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011-privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, primarul municipiului Lupeni invită persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a municipiului Lupeni, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, pentru a depune o solicitare în acest sens, în vederea întocmirii planului de activități sezoniere.

Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că antreprenorii pot desfășura activități sezoniere. Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, orele 730-1300

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la: tel/fax: 0254560725, 0254560515 sau prin e-mail, la adresa: primaria@e-lupeni.ro