Zi liberă plătită pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor: Cum și când pot beneficia părinții însoțitori de o zi liberă plătită?

Campania de vaccinare anti-COVID a copiilor debutează în România în 26 ianuarie 2022. Părinții angajați pot beneficia de o zi liberă plătită din partea angajatorului dacă copii se vaccinează anti-coronavirus, pentru fiecare doză administrată.

Copii primesc o scutire pentru fiecare zi în care se vaccinează, pentru motivarea absenței din cadrul instituției de învățământ unde studiază, dacă se vaccinează în timpul săptămânii.

Legea 221/2021, în vigoare din 29 iulie 2021, prevede faptul că angajatorul este obligat să acorde o zi liberă plătită părințiilor ce își însoțesc copii la vaccinarea anti-COVID, acest drept nu poate fi refuzat, iar ziua liberă nu trebuie să coincidă cu ziua în care copilul a fost vaccinat anti-coronavirus. Prevederile în vigoare sunt aplicate în cazul părințiilor copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani și extinse până la vârsta de 26 de ani în cazul tinerilor cu dizabilități.

Ziua liberă plătită va fi acordată unui singur părinte în baza adeverinței de vaccinare a copilului și a unei declarații pe proprie răspundere a celui de-al doilea părinte în care acesta își asumă faptul că nu a solicitat și nu are să solicite zile libere pentru vaccinare anti-Covid a copilului cu vârstă sub 18 ani, ori a tânărului cu vârstă de până în 26 de ani în cazul persoanelor cu dizabilități.

În ceea ce privește familiile monoparentale, declarația pe propria răspundere va fi completată de părintele însoțitor și vor fi menționate situații prevăzute în art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (necăsătorit/necăsătorită, văduv/văduvă, ori alte situații prevăzută de lege).

Numărul de zile de odihnă, prevăzut de lege, nu va fi afectat de solicitarea unui zile libere pentru însoțirea copilului, iar angajatorul trebuie să fie înfomat de către angajați, din timp, cu privire la zilele libere pe care urmează să le solicite pentru însoțirea copilului la vaccinare, în conformitate cu progrămările efectuate.

Astfel vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, sau extinsă la tinerii cu dizabilități, poate să le aducă părințiilor însoțitori zile libere plătite, ce nu vor afecta numărul de zile libere de odihnă.

Sursa – ziarulunirea.ro