Subvenţii din bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile de asistenţă socială

Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot solicita subvenţii din bugetul local al municipiului Petroşani, iar cererile se pot depune până în data de 30 octombrie 2015.

2015_02_19_2_subventii-pentru-asociatiile-din-medias_28155 (1)

Oficialii Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Petroşani spun că, în conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, domeniile prioritare de acţiune ale D.A.S sunt responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă; protecția și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice, şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate;. facilitarea accesului copilului/persoanei cu dizabilități și a familiei acesteia la programele de securitate socială, sănătate, educație, facilități; creșterea calității vieții persoanelor cu handicap – diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap; creşterea accesului la serviciile de promovare a sănătăţii şi adaptarea acestora la nevoile beneficiarilor;
”Domeniile prioritare identificate pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Petroșani și care întrunesc condițiile prevăzute de Legea 34/1998 și de Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările şi completările ulterioare”, au precizat reprezentanţii DAS.

[slideshow_deploy id=’13835′]