Se dau locuințe

Consiliul Local al municipiului Lupeni se va întruni în cadrul ședinței ordinare. Aceasta va avea loc în data de 23 februarie începând cu ora 14. În cadrul ședinței vor fi alocate mai multe locuințe tinerilor din localitate.

Proiectele de pe ordinea de zi sunt:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 17/2017 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Lupeni nr.10/26 ianuarie 2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr.8303/10/11.10/2013 încheiat între municipiul Lupeni și domnul Pavel Cristian pentru locuința situată administrativ în municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, bl. 56 – ANL, sc. 1, parter, ap. 3, județul Hunedoara prin acordul părților, conform prevederilor contractuale

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 18/2017 privind aprobarea listei anuale de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL din municipiul Lupeni, județul Hunedoara

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 19/2017 privind aprobarea repartizării locuinței situate administrativ în blocul 56 – ANL, scara 2, parter, ap. 3, Bulevardul Păcii, municipiul Lupeni, județul Hunedoara, conform listei anuale de priorități

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 20/2017 privind aprobarea repartizării locuinței situate administrativ în blocul 56 – ANL, scara 1, et. 1, ap. 6, Bulevardul Păcii, municipiul Lupeni, județul Hunedoara, conform listei anuale de priorități.

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 21/2017 privind aprobarea repartizării locuinței situate administrativ în blocul 56 – ANL, scara 2, et. 3, ap. 15, Bulevardul Păcii, municipiul Lupeni, județul Hunedoara, conform listei anuale de priorități.

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 22/2017 privind aprobarea unui raport de evaluare precum și vânzarea unui imobil (teren) aferent onstrucției aflate în proprietatea solicitanților

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 23/2017 privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolelor cu tema “Dragostea de mamă” șI “Rolul femeii în biserică și societate” împreună cu Biserica Penticostală Maranata Lupeni

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 24/2017 privind aprobarea organizării Cupei Straja – 2017 în stațiunea turistică Straja-Lupeni

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 25/2017 privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Lupeni în calitate de coorganizator a celei de-a XLVI ediții a Cupei Veteranilor la schi alpin și schi fond precum și aprobării sumelor necesare în vederea organizării acesteia

 

  1. Diverse