Primăria Lupeni anunță dezbaterea publică a Bugetului local pentru anul 2019

Primăria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 39 al Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale anunţă afișarea Proiectului de hotărâre nr. 44/2019 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2019. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la avizierul Primăriei Municipiului Lupeni (parter), pe site-ul instituției și se poate obține, în copie, pe bază de cerere
depusă la Registratură.

Locuitorii Municipiului Lupeni pot depune observații, propuneri, sugestii,
recomandări pe marginea proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, în format electronic la următoarea adresă de e-mail: lupeni@upcmail.ro sau pot fi transmise prin fax la numărul 0254/560515, până la data de 12.04.2019.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.04.2019, ora 13,00 în Sala de
şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni.