ADR Vest preia implementarea a cinci priorități de investiții din cadrul Programului Operațional Sănătate

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sănătate 2021-2027, în urma acordului semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Documentul strategic a fost semnat de ministrul Adrian Câciu, pe de o parte, și de Sorin Maxim, în calitate de director general al ADR Vest, pe de altă parte. Conform acestuia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest va prelua componenta de implementare a proiectelor din cadrul priorităților 1, 2, 3, 4 și 7 și va gestiona o alocare de peste 335 de milioane de euro pentru județele componente ale Regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Prioritățile delegate către ADR Vest sunt:

Prioritatea 1 – Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

La nivel național, prioritatea are o alocare de 805 milioane de euro și contribuie la creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.

Prioritatea 2 – Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate

Are o alocare de 717 milioane de euro la nivel național și contribuie la creșterea calității serviciilor de recuperare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice.

Prioritatea 3 – Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Are o alocare de 372 milioane de euro la nivel national și contribuie la creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate ceea ce presupune atât dezvoltarea unei infrastructuri specifice, cât și creșterea eficacității serviciilor furnizate prin investiții de tip FSE+.

Prioritatea 4 – Investiții în infrastructuri spitalicești noi

Are o alocare de 2,8 miliarde de euro la nivel național și este dedicată continuării investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II- a), dar și pentru construcția a șapte spitale noi.

Prioritatea 7 – Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Are o alocare de 570 de milioane de euro la nivel national și este dedicată investițiilor în domeniile oncologie și transplant. Măsurile propuse abordează creșterea eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate în domeniul transplantului și oncologiei.

Am acceptat cu entuziasm provocarea de a prelua implementarea acestor componente din Programul Sănătate, pentru că noi, ca agenție, am acordat mereu o atenție sporită acestui domeniu. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest are expertiza și experiența necesare gestionării acestor priorități, iar preluarea lor reprezintă un pas firesc și o continuare a investițiilor pe care le-am făcut până în prezent în ambulatoriile și unitățile de primiri urgențe din regiune”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Programul Sănătate (PS) are o alocare totală de 5,88 miliarde de euro și este primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene în România. Programul se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate, iar beneficiarii eligibili sunt:

  • Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale;
  • Autoritățile publice locale;
  • Unități sanitare publice;
  • Cabinete ale medicilor de familie;
  • Instituții de învățământ publice;
  • Entități publice și private pentru domeniul cercetării medicale;
  • Alte entități publice;
  • Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale și unități sanitare și parteneriate dintre entități publice și private în domeniul cercetării medicale (doar pentru proiecte cu mecanism competitiv P5 cercetare).