Activitatea foarte bună a CAR Unirea Petroşani, certificată de Comisia Europeană și confirmată de rezultatele obţinute în anul 2019

Anul 2019 a fost un an de excepție în activitatea CAR Unirea Petroşani. A fost anul în care activitatea foarte bună desfăşurată din anul 1954 (anul înființării acesteia) și până în prezent, a primit confirmarea chiar din partea Comisiei Europene. Diploma de conformitate cu Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite, ce i-a fost acordată la data de 15 iulie 2019, nu face decât să confirme, o dată în plus, profesionalismul de care a dat dovadă în toți acești ani echipa CAR Unirea. În plus, așa cum precizează președintele CAR Unirea, ec. Rodica Constandoiu, ea atestă angajamentul acesteia pentru respectarea Codului și menținerea unor standarde etice ridicate în cadrul sectorului european al microfinanțării.

În luna octombrie 2019, cu ocazia sărbătoririi Zilei microfinanțării, eveniment marcat la nivel european, la Bruxelles au fost organizate o serie de manifestări printre care și înmânarea de către Ann Branch – președintele Grupului de coordonare pentru aspecte legate de Cod, a certificatului care atestă conformitatea CAR Unirea Petroşani cu Codul European de bună conduită în acordarea de microcredite.

De altfel, așa cum bine remarcă președintele Rodica Constandoiu, în ultimii ani, CAR Unirea Petroşani a desfăşurat o asiduă activitate de consolidare a agenţiilor din teritoriu, de diversificare a serviciilor, valorificând în condiţiile economice actuale atuul tradiţiei, în vederea oferirii unor condiții avantajoase membrilor săi.

Datorită acestei preocupări susținute, activitatea din anul 2019 s-a încheiat și cu rezultate financiare foarte bune, cu realizarea unor venituri care au permis o bonificare excelentă a fondurilor sociale ale membrilor. ”Pe lângă procentul de bază (4,5%) cu care au fost bonificate fondurile sociale, au mai fost acordate o serie de bonusuri. Astfel, membrii cu vechime, cu fonduri sociale mari, cu activitate în accesarea împrumuturilor, au primit sume suplimentare de bonificare. La sfârșitul anului, fondul social se capitalizează cu bonificaţia cuvenită și acordată. Bonificarea fondurilor sociale a fost superioară inflaţiei, a fost mult mai mare decât dobânzile la depozite oferite de bănci, fiind motivantă atât pentru membrii vechi, cât și pentru atragerea noilor membri”, explică ec. Violeta Ologu, directorul executiv al CAR Unirea.

Întrucât au existat numeroase cereri din partea membrilor CAR, părinți sau bunici, de a cultiva spiritul de economisire în rândul copiilor/nepoţilor lor, prin constituirea pe numele acestora a unor fonduri sociale, Uniunea Teritorială a CAR Regiunea Vest a hotărât crearea fondului social „Viitorul”. ”În mod firesc, CAR Unirea Petroşani a preluat această iniţiativă, scopul constituirii grupei de membri minori fiind de a cultiva ideea de apartenență la instituţia noastră, precum și de a crea viitori membri, în vederea continuării activităţii CAR. Pentru încurajarea acestui tip de economisire, bonificaţia acordată a fost substanţială, pe lângă procentul de bază fiind acordat un bonus de 13%. Aceasta se adaugă la fondul economisit isteţ de către părinți/bunici, transformând sumele acumulate într-o bună investiţie, pe care o recomandăm tuturor”, arată directorul executiv Violeta Ologu.

Mai mult, membrii minori mai beneficiază, la împlinirea majoratului, și de un premiu acordat de CAR Unirea Petroşani, care, în funcție de vechimea ca membru a acestora, poate ajunge până la 1.000 lei.

Susţinerea pe care o acordă această Casă de Ajutor Reciproc membrilor săi, se concretizează și în alte ajutoare nerambursabile oferite, respectiv pentru căsătorie, pentru nașterea unui copil sau  pentru aniversarea căsătoriei (la 25, 40 și 50 de ani). Mărimea acestora depinde de vechimea membrului CAR. Totodată, în cazul decesului membrului CAR (sau a soției/soțului ori a copilului), se acordă un ajutor nerambursabil care, de la 1 ianuarie 2020, poate fi de până la 4.000 lei, condiționat, de asemenea, de vechimea în CAR.

Revenind la Codul european de bună practică, președintele CAR Unirea IFN, ec. Rodica Constandoiu precizează că, pe lângă avantajele de ordin procedural, organizatoric și de notorietate care au fost înregistrate odată cu aderarea la Cod, încep să se întrevadă și alte avantaje. ”Un prim demers este aplicarea în scopul accesării Garanției EaSI. Ce este, de fapt, garanția EaSI? Este un instrument implementat de către Comisia europeană, prin intermediul EIF-Fondul European de Investiții, prin care se garantează împrumuturile pentru activităţi generatoare de venit. Accesul la această garanţie ne poate ajuta să oferim credite în condiții foarte avantajoase de dobândă și garantare membrilor noștri care vor să înceapă sau să-și dezvolte o afacere. Aceasta este ținta noastră pentru anul 2020, pe lângă cele pe care ni le fixăm în fiecare an pentru dezvoltarea durabilă a casei. Vom încerca să menţinem și să găsim noi soluții de fidelizare a membrilor. Ne păstrăm optimismul că vom putea asigura menţinerea capacităţii de întrajutorare, atât pentru membrii existenţi, cât și pentru cei care vor dori să devină membri ai casei noastre”, concluzionează ec. Rodica Constandoiu, președintele CAR Unirea IFN Petroșani.