Cum și-au repartizat consilierii județeni responsabilitatea în comisiile de specialitate ale CJH

Odată cu stabilirea componenței nominale a noului Consiliu Județean Hunedoara, aleșii județeni și-au stabilit și responsabilitățile pe care le vor avea în cadrul Comisiilor de specialitate care sunt constituite în forul legislativ județean, comisii în cadrul cărora sunt analizate și dezbătute toate hotărârile de Consiliu județean care urmează să ajungă în dezbaterea plenului.

Potrivit deciziei comune luate de membrii CJH, repartizarea acestora pe comisii în legislatura 2020-2024 este următoarea:

Comisia nr. 1 – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului: 

 • Doinița Maria Bălănesc – președinte;
 • Alin Cosmin Iovănescu – vicepreședinte;
 • Alina Victoria Dunca – secretar;
 • Ion Bădin – membru;
 • Ancuța Elena Suciu – membru;
 • Maria Ștefănia – membru;
 • Adrian Nicolae David – membru;
 • Adrian Zvîncă – membru;
 • Reprezentant USR – membru;

Comisia nr. 2 – Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

 • Ion Bădin – președinte;
 • Marin Coltescu – vicepreședinte;
 • Ioan Șpan – secretar;
 • Gabriel Ionuț Pârvuța – membru;
 • Ioan Rus – membru;
 • Alin Adam Țambă – membru;
 • Adrian Marcel Goia – membru;

Comisia nr. 3 – Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism:

 • Alin Cosmin Iovănescu – președinte;
 • Robert Eugen Muzsic – vicepreședinte;
 • Sever Bogdan – secretar;
 • Ioan Rus – membru;
 • Alina Victoria Dunca – membru;
 • Alexandru Chiș – membru;
 • Daniela Maria Logofătu – membru;

Comisia nr. 4 – Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială:

 • Maria Ștefănie – președinte;
 • Ion Hirghiduși – vicepreședinte;
 • Alin Adam Țambă – secretar;
 • Maria Ivăniși – membru;
 • Andrei Socaci – membru;
 • Ioan Demeter – membru;
 • Dorin Ioan Popa – membru;
 • Marta Mate – membru;
 • Iulian Dacian Ciodaru – membru;

Comisia nr. 5 – Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri europene:

 • Ion Hirghiduși – președinte;
 • Marius Mutulescu – vicepreședinte;
 • Ioan Dumitru Ștaier – secretar;
 • Gabriel Ionuț Pârvuța – membru;
 • Alexandru Chiș – membru;
 • Maria Ivăniși – membru;
 • Dacian Claudiu Micula – membru;

Comisia nr. 6 – Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești:

 • Ancuța Elena Suciu – președinte;
 • Ioan Șpan – vicepreședinte;
 • Andrei Socaci – secretar;
 • Doinița Maria Bălănescu – membru;
 • Sever Bogdan – membru;
 • Ioan Demeter – membru;
 • Dorin Ovidiu Gligor – membru;
 • Viorel Arion – membru;
 • Reprezentant PNL – membru;

Reamintim că la conducerea executivă a Consiliului județean Hunedoara a fost ales, prin vot uninominal, Laurențiu Nistor, care îndeplinește calitatea de Președinte al CJH. Într-o ședință viitoare, cel mai probabil la începutul anului 2021 urmează să fie aleși și cei doi vicepreședinți ai instituției, din rândul consilierilor județeni, prin votul majoritar al acestora.