Cum poți beneficia de asigurare de sănătate, chiar dacă nu ești angajat. Actele necesare și condițiile ce trebuie îndeplinite

Persoanele care nu sunt angajate și care nu au niciun venit, pot beneficia de asigurare de sănătate. Sunt câteva acte necesare pentru asigurare de sănătate fără venit, pe care persoanele în cauză trebuie să le completeze și să le depună.

În acest articol vei afla totul despre cum poți beneficia de asigurare de sănătate, dacă nu ai niciun venit și nu ești angajat.

Cum poate fi asigurată medical o persoană care nu are venit
Persoanele care nu sunt angajate, pot fi asigurate medical în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Ele trebuie să depună o declarație, iar calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pe o perioadă de 12 luni de la data depunerii declarației.

Conform CNAS, baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu șase salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

Adică, formula de calcul este: valoarea salariului minim brut pe țară la data depunerii declarației înmulțit cu 10% din cota de contribuție.

Se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoane fizice. Formularul se numește D212 și se poate depun online sau în format fizic la registratura organului fiscal ori prin poștă, cu confirmare de primire.

Dar persoanele care nu obțin venituri și nu sunt angajate, deși pot fi asigurate medical, ele nu beneficiază de aceleași servicii medicale precum o persoană angajată.

Mai exact, dacă ai asigurare medicală fără venit vei beneficia de servicii medicale doar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, al bolilor cu potențial endemoepidemic, monitorizarea evoluției sarcinii, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală comunitară. Acesta este pachetul minimal de servicii medicale.

Există și persoane exceptate de la plata contribuției la sănătate, precum:

 • copiii până la 18 ani
 • tinerii cu vârste între 18 și 26 ani dacă sunt studenți sau doctoranzi,
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care vin din sistemul de protecție a copilului
 • soțul/soția/părinții fără venituri proprii care se află în întreținerea unei persoane asigurate
 • persoanele cu handicap
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății
 • femeile însărcinate și lăuzele
 • pensionarii
 • persoanele care au venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
 • persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj
 • persoanele care sunt în concediu de acomodare privind procedura adopției
 • persoanele fizice care beneficiază de ajutor social
 • persoanele care se află în închisoare sau arest preventiv
 • străinii care sunt în centrele de cazare în vederea returnării sau a expulzării
 • personalul monahal al cultelor recunoscute
 • victime ale traficului de persoane
 • voluntarii de la serviciile de urgență
 • persoanele fizice care au venituri din salarii și care muncesc în construcții (se încadrează în condițiile prevăzute de lege)

Cât este cotizația lunară pentru persoanele asigurate care nu au venit
Codul fiscal stabilește că asigurarea anuală opțională reprezintă 10% din valoarea a șase salarii minime brute.

Din 2023, persoanele care vor să se asigure la sănătate trebuie să plătească, prin declarația unică, 10% din șase salarii minime brute în vigoare la data depunerii declarației.

Având în vedere că salariul minim este de 3.000 de lei, cei care vor să se asigure la sănătate vor fi nevoiți să plătească 1.800 de lei pentru 12 luni.

Persoanele fizice care nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din chirii, activități agricole, silvicultură și piscicultură și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pot opta pentru plata CASS.

Cotizația lunară este de 150 de lei pe lună.

Ce acte sunt necesare la dosar pentru asigurarea de sănătate a persoanelor fără venit
Asigurarea la sănătate a persoanelor fără venit este opțională. Cine vrea să beneficieze de ea, trebuie să completeze declarația unică pe care o găsești AICI.

Aceasta se depune la Fisc și costă 1.800 de lei pentru o asigurare pe 12 luni de la data trimiterii declarației.

Suma de 1.800 de lei în contul CASS vine după ce se aplică cota de 10% la baza de calcul egală cu șase salarii minime brute pe economie.

Salariul minim brut în 2023, în funcție de care se stabilește CASS pentru persoanele fără venituri, este de 3.000 de lei.

Formularul D212 se completează corect, bifând subsecțiunea a doua de la secțiunea doi din formular „date privind CASS estimată”.

În dreptul rubricii „contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă” se trece suma de 1.800 de lei.

După completare, declarația unică se poate trimite prin serviciul Spațiul Privat Virtual AICI sau în format fizic la registratura organului fiscal în raza unde ai domiciliul. Hârtia se poate trimite și prin poștă cu confirmare de primire.

După data trimiterii declarației unice la Fisc, vei deveni asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Chiar dacă poți apărea drept neasigurat în sistemul CNAS după ce depui declarația, legea spune că devii automat asigurat după ce ai plătit cei 1.800 de lei.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la 25 mai, inclusiv a anului următor celui în care s-a depus declarația.

Persoanele care a obligația de a se asigura și nu pot dovedi plata contribuției, pentru a obține calitatea de asigurat trebuie să achite contribuția legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripție privind obligațiile fiscale.

Totodată, ele trebuie să achite pe perioada întreagă a termenilor de prescripție privind obligațiile fiscale contribuția legală lunară calculată pe veniturile impozabile realizate, dacă au realizat venituri impozabile pe toată perioada.

De precizat este că asigurarea de sănătate este obligatorie – în România, orice persoană care este angajată sau care desfășoară o activitate independentă trebuie să aibă o asigurare de sănătate.

Aceasta se plătește în mod obligatoriu prin intermediul taxelor și contribuțiilor la asigurările sociale.

Dar există și asigurare de sănătate facultativă sau suplimentară.

Totodată, o persoană poate avea un co-asigurat. Co-asiguratul este o persoană care beneficiază de serviciile medicale acoperite de sistemul de asigurări de sănătate prin intermediul unui membru de familie care are statut de asigurat.

De exemplu, un soț poate fi co-asigurat de către soție și invers, iar în acest caz, el poate beneficia de serviciile medicale acoperite de sistemul de asigurări de sănătate fără a fi necesar să plătească o asigurare separată.

De asemenea, pot fi co-asigurate și alte categorii de persoane, persoane cu care asiguratul are o relație de rudenie sau conviețuire.

Este important de menționat că, deși co-asiguratul poate beneficia de serviciile medicale acoperite de sistemul de asigurări de sănătate, în cazul în care este necesară plata unei sume de bani, co-asiguratul poate fi nevoit să suporte o parte din costurile tratamentului sau a serviciilor medicale, în funcție de serviciul oferit și de politica fiecărei unități medicale.

Sursa – ziarulunirea.ro